Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte 2013


Kallelse till ordinarie Årsmöte i IFK Falun Alpin.

Värmestugan i Källviksbacken, torsdagen den 19 september 2013 kl 18.30.

Styrelsen hälsar dig välkommen till årets ordinarie årsmöte. Det betyder mycket för klubben att Du kommer, har synpunkter på den föregående säsongen och bidrar till att kommande säsong får en bra start. Alla medlemmar är välkomna att delta i årsmötet men för att delta i omröstningar så måste man vara 18 år. 

Varmt välkomna önskar styrelsen!

 

Dagordning 

1. Fastställande av röstlängd.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.

3. Val av 2 protokolljusterare och tillika rösträknare

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning för mötet.

6. Fastställande av (senaste) datum för protokollsjustering.

7. a) Föredragning av styrelsens samt eventuella sektionsstyrelsers verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.

b) Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse(balans- och resultaträkning) för senaste räkenskapsåret.

8. Föredragning av revisorernas berättelse. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser (OBS! Vid detta beslut får ej styrelsens medlemmar delta).

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter för det kommande arbetsåret.

11. Beslut om medlemsavgifter.

12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/ räkenskapsåret.

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

14. Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år.

15. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av 2 år.

16. Val av styrelsesuppleanter, med för dem fastställd turordning, för en tid av 1 år.

17. Val av två revisorer, jämte två suppleanter för dessa, för en tid av 1 år. (OBS! Vid detta val får styrelsens medlemmar inte delta.)

18. Val av valberedning för en tid av 1 år.

19. I förekommande fall, val av sektionsstyrelser.

21. Beslut om val av ombud till Kamratorganisationens och SDF:s årsmöten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

22. Övriga ärenden. 

 

Här hittar du årsmöteshandlingarna!

Uppdaterad: 05 SEP 2013 12:56 Skribent: Per Bergman
Epost: This is a mailto link

 

VÅRA SPONSORER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
IFK Falun Alpin - Skidor
Box 100
79123 Falun

Kontakt:
Tel: 0233831880
E-post: This is a mailto link

Se all info